יום ה', יג’ באדר תשפ”א
מחוברים לראשון
21:41 (05/01/15) גינצבורג ירדן
תהליך המיזם
שלב א  
שלב ב' - בחירת הנושא וסיעור מוחין  
שלב ג' - תכנון המיזם  
שלב ד' - איסוף נתונים  
שלב ה' - הכנת תוצרים  
שלב ו' - הצגת התוצרים - למידת עמיתים  
תכנון המיזם בבתי הספר
הכיתה שלי
תמונות
למידה בשעת חירום