יום ה', יג’ באדר תשפ”א
מחוברים לראשון
שלב א   |  שלב ב' - בחירת הנושא וסיעור מוחין   |  שלב ג' - תכנון המיזם   |  שלב ד' - איסוף נתונים
שלב ה' - הכנת תוצרים   |  שלב ו' - הצגת התוצרים - למידת עמיתים
21:53 (05/01/15) גינצבורג ירדן
מתי ראשון - לציון מעודד מסגרות בחינוך המיוחד, לפעול בסביבות למידה מתוקשבות המזמנות למידה, חקר, רכישת מיומנויות תקשוב, פיתוח כישורים חברתיים ושיתופיות ברשת לתלמידים ומורים.
11:45 (06/01/15) גינצבורג ירדן
תהליך הלמידה מבוססת פרוייקטים - הורידו והדפיסו
תהליך המיזם
שלב א  
שלב ב' - בחירת הנושא וסיעור מוחין  
שלב ג' - תכנון המיזם  
שלב ד' - איסוף נתונים  
שלב ה' - הכנת תוצרים  
שלב ו' - הצגת התוצרים - למידת עמיתים  
תכנון המיזם בבתי הספר
הכיתה שלי
תמונות
למידה בשעת חירום