יום ה', יג’ באדר תשפ”א
מחוברים לראשון
למידה שיתופית
12:03 (06/01/15) גינצבורג ירדן

שם המסגרת החינוכית האתרים הנבחרים תכנון המיזם 1 בית אקשטיין מתקני כושר בעיר ,סקייט פארק 2 בני ארזים חוקים ונהלים בעירייה 3 ארזים טיילת חוף הים ראשון 4 בלקינד גן האותיות 5 שקמים מיחזור גן השקמים 6 חצב צמחי תבלין – יחד עם תלמידי סיני 8 אשכולות גן המוסיקה

 
 
תהליך המיזם
תכנון המיזם בבתי הספר
הכיתה שלי
תמונות
למידה בשעת חירום