יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
מחוברים לראשון
11:53 (06/01/15) גינצבורג ירדן

הגיע היום....