יום ו', ט’ בשבט תשפ”א
מחוברים לראשון
21:53 (05/01/15) גינצבורג ירדן
מתי ראשון - לציון מעודד מסגרות בחינוך המיוחד, לפעול בסביבות למידה מתוקשבות המזמנות למידה, חקר, רכישת מיומנויות תקשוב, פיתוח כישורים חברתיים ושיתופיות ברשת לתלמידים ומורים.
11:45 (06/01/15) גינצבורג ירדן
תהליך הלמידה מבוססת פרוייקטים - הורידו והדפיסו
שלב א   |  שלב ב' - בחירת הנושא וסיעור מוחין   |  שלב ג' - תכנון המיזם   |  שלב ד' - איסוף נתונים
שלב ה' - הכנת תוצרים   |  שלב ו' - הצגת התוצרים - למידת עמיתים
12:03 (06/01/15) גינצבורג ירדן
למידה שיתופית
18:06 (27/01/15) גינצבורג ירדן
תהליך המיזם
תכנון המיזם בבתי הספר
הכיתה שלי
תמונות
למידה בשעת חירום